1. นโยบายการยกเลิกและการคืนสินค้า

เมื่อทำการสั่งซื้อแล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้ในทุกรณี ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น ทางเรามุ่งมั่นเพื่อให้บริการการสั่งซื้ออย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และนโยบายนี้ช่วยให้เราสามารถรักษาคุณภาพการบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเราทุกคน

กรณีสินค้าของเราไม่มีสต็อกและไม่สามารถหาสินค้าทดแทน

 • SleepHappy จะแจ้งลูกค้าภายใน 7 วัน และทำการยกเลิกออเดอร์และดำเนินการคืนเงินตามระบบบัญชี
 • การคืนวงเงินเข้าบัตรเครดิต ระยะเวลาภายใน 15-30 วันทำการ หลังจากบริษัทฯ ได้รับเอกสารการคืนเงินครบถ้วน ซึ่งจะมีผลในรอบบัญชีถัดไปของบัตรเครดิต
 • การคืนเงินเข้าบัตรเดบิตจะดำเนินการคืนเงินกลับเข้าบัญชีที่ผูกกับบัตรเดบิตภายใน 30-45 วันทำการ (โดยเริ่มนับจากวันที่ลูกค้าได้รับอีเมลยืนยันการคืนเงิน)หรือขึ้นอยู่กับธนาคารผู้ออกบัตร)
 • โอนคืนเข้าบัญชีธนาคาร ระยะเวลาภายใน 7-20 วันทำการ หลังจากบริษัทฯ ได้รับเอกสารการคืนเงินครบถ้วน.

2. เงื่อนไขในการรับคืนสินค้า

ข้อกำหนดการยกเลิกการซื้อและการคืนสินค้า

หากเกิดปัญหาขึ้นเมื่อได้รับสินค้าและ/หรือบริการ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณายอมรับการเปลี่ยนสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนดโดย SleepHappy โดยการพิจารณาของ SleepHappy ถือเป็นที่สิ้นสุด

ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าพร้อมเอกสารอ้างอิงถึงการซื้อของไปยังบริษัทได้โดยเงื่อนไขดังนี้:

 • สินค้าต้องไม่ชำรุด/เสียหายเนื่องจากการกระทำของลูกค้า
 • ใบเสร็จ/เอกสารยืนยันการชำระเงินจากธนาคารหรืออีเมลและใบเสร็จซื้อขาย/ใบกำกับภาษี ที่อยู่ปลายทางจากบริการจัดส่งในถุงพลาสติกบนหีบสินค้า(กรณีที่สินค้าจัดส่งโดยบริการจัดส่ง) ต้องแนบมากับสินค้า
 • สินค้าต้องไม่เคยถูกใช้งาน และฉลากยี่ห้อหรือราคาสินค้าต้องยังคงอยู่และกล่องหรือหีบสินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมเอกสารประกันสินค้าคู่มือและอุปกรณ์ที่เข้ากันได้กับสินค้า
 • สินค้าต้องอยู่ในสภาพที่กำหนดโดยผู้ผลิตและไม่ตกอยู่ในสถานการณ์ของสินค้าที่ไม่สามารถคืนได้
 • สินค้าที่ได้รับภายใต้เงื่อนไขโปรโมชั่นเช่น ของแถม สินค้าที่ต้องซื้อเพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ เป็นต้น จะต้องส่งคืนพร้อมกับสินค้าหลัก
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขนส่งสินค้าที่ถูกเปลี่ยนแล้ว ค่าห่อของขวัญ ค่าแพ็คเกจพิเศษ ค่าติดตั้งและค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆ จะไม่สามารถขอคืนได้
 • มีประกันสินค้า 7-15 วันนับจากวันที่ได้รับหากสินค้าที่ได้รับมีปัญหาหรือไม่สามารถใช้งานได้สามารถส่งคืนเข้ามาตามนโยบาย
  รับประกันสินค้าครับ **โดยสินค้าจะต้องไม่มีรอยเปรอะเปื้อน สัมผัสกับฝุ่น ควันของเหลว ขนสัตว์ หรือไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ถือว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์ในการรับคืน
 • ต้องมีใบเสร็จรับเงินและใบสั่งซื้อเพื่ออ้างอิง
 • หากสินค้าของ SleepHappy มีข้อบกพร่องจากการผลิตการรับคืนสินค้าจะครอบคลุมค่าธรรมเนียมการจัดส่งสินค้าคืนไม่ว่าการชำระค่าสินค้าจะกระทำด้วยเครดิตการ์ด การโอนเงินผ่านธนาคาร
  หรือด้วยวิธีอื่นใดก็ตาม
 • สินค้าที่จะทำการคืนต้องส่งมาพร้อมกับเอกสารการนำสินค้าคืน
  ใบสั่งซื้อสินค้าและใบเสร็จรับเงินพร้อมเขียนคำอธิบายถึงเหตุในการคืนสินค้าพร้อมภาพถ่ายสินค้าและส่งอีเมล์มาที่ [email protected]
  **หากไม่มีทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเปลี่ยนสินค้า
 • สินค้าที่ต้องการเปลี่ยนต้องไม่มีร่องรอยของซ่อมแซมการส่งคืนต้องส่งพร้อมบรรจุภัณฑ์ คู่มือลูกค้า แสตมป์และ /หรือบัตรรับประกันและหรือของขวัญ / ของแถมต่างๆ (ถ้ามี)
 • การเปลี่ยนสินค้าต้องมีเหตุผลเพียงพอและเป็นไปตามข้อกำหนดเท่านั้น
 • SleepHappy สามารถปฏิเสธการเปลี่ยนสินค้าได้หากผู้เปลี่ยนสินค้ามิใช่บุคคลที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ
 • หากสินค้าที่ส่งมาเปลี่ยนไม่ตรงตามข้อกำหนดในการส่งคืน ทาง SleepHappy จะส่งสินค้ากลับไปให้ลูกค้าอีกครั้ง กรณีที่ Sleep Happy ได้รับสินค้านั้นเป็นครั้งที่สอง SleepHappy จะเก็บสินค้านั้นไว้รอการรับคืนจากผู้ส่งด้วยตนเองและจะไม่มีการคืนเงินหรือมอบ ส่วนลดใด ๆ หากผู้ส่งสินค้าไม่มารับคืนภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ SleepHappy ได้รับสินค้านั้น ให้ถือว่า ผู้ส่งสินค้าสละกรรมสิทธิ์ในสินค้านั้น 
 • โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำการคืนสินค้าจาก SleepHappy อย่าปฏิบัติตามคำแนะนำอื่นๆ จากผู้จัดส่ง

สินค้าที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขการเปลี่ยน/คืนสินค้า

 • กลุ่มสินค้าสั่งพิเศษ สั่งผลิต
 • กลุ่มสินค้า Clearance
 • สินค้าตัวโชว์
 • สินค้าที่มีระยะเวลาจำกัดในการใช้งาน เช่น หมอน, ท๊อปเปอร์, ผ้าปูที่นอน, หรืออุปกรณ์เสริมใดๆ