โรคภูมิแพ้ไรฝุ่น ภัยร้ายที่เกิดขึ้นในห้องนอน

ทุกวันนี้ เราใช้ชีวิต 1 ใน 3 อยู่ในห้องนอน ดังนั้นห้องนอนควรเป็นที่ที่ให้ความปลอดภัยกับเรา เป็นที่ที...

Continue reading

แก้ผีอำทำได้! แค่เปลี่ยนที่นอน

อาการผีอำนั้น ในเชิงวิทยาศาสตร์กหรือทางการแพทย์จะเรียกกันว่า Sleep Paralysis ซึ่งเป็นภาวะที่ร่างกายร...

Continue reading