1. นโยบายการคืนสินค้า: 

SleepHappy.co.th รับประกันว่าสินค้าที่คุณซื้อเป็นของแท้ ของใหม่และไม่มีข้อบกพร่อง สินค้าที่คุณได้รับจะใช้งานได้ดีและตรงกับคำอธิบายของผลิตภัณฑ์ในเว็บไซต์ของเรา โปรดทราบว่านโยบายการคืนสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลง SleepHappy จะรับคืนสินค้าต่อเมื่อสินค้ามีข้อบกพร่องจากการผลิตและไม่ได้ถูกใช้งานเท่านั้น

สินค้าที่ส่งคืน Sleep happy จะทำการตรวจสอบคุณภาพ และคืนเงินตามราคาสินค้าที่ลูกค้าทำการชำระจริง หากสินค้าถูกตรวจพบว่า มีข้อบกพร่องจากการผลิตและไม่ได้ถูกใช้งา

2. เงื่อนไขในการรับคืนสินค้า:

 • สินค้าต้องอยู่ในสภาพที่ไม่ได้ใช้งานหรือเหมือนใหม่ (donatable)
 • สินค้าต้องไม่มีรอยเปื้อนหรือได้รับความเสียหาย
 • ต้องมีใบเสร็จรับเงินและใบสั่งซื้อ

หากสินค้าของ Sleep Happy มีข้อบกพร่องจากการผลิต การรับคืนสินค้าจะครอบคลุมค่าธรรมเนียมการจัดส่งสินค้าคืน ไม่ว่าการชำระค่าสินค้าจะกระทำด้วยเครดิตการ์ด การโอนเงินผ่านธนาคาร หรือด้วยวิธีอื่นใดก็ตาม

หากคุณชำระเงินล่วงหน้าด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือ บัตร ATM คุณจะได้รับเงินคืนภายใน 15 ถึง 30 วันทำการสำหรับบัตรภายในประเทศและภายใน 60 วันสำหรับบัตรจากต่างประเทศ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับช่องทางการคืนเงินและธนาคารผู้ออกบัตร

สินค้าที่จะทำการคืนต้องส่งมาพร้อมกับเอกสารการนำสินค้าคืน ใบสั่งซื้อสินค้าและใบเสร็จรับเงินพร้อม เขียนคำอธิบายถึงเหตุในการคืนสินค้าพร้อมภาพถ่ายสินค้าและส่งอีเมล์มาที่ [email protected]

– สินค้าที่ต้องการคืนต้องไม่มีร่องรอยของการใช้งานหรือซ่อมแซม การส่งคืนต้องส่งพร้อมบรรจุภัณฑ์ คู่มือลูกค้า แสตมป์และ / หรือบัตรรับประกันและของขวัญ (ถ้ามี)

– ระยะเวลาในการคืนสินค้าไม่เกิน 15 วันนับแต่วันส่งมอบ

– การคืนสินค้าต้องมีเหตุผลเพียงพอและเป็นไปตามข้อกำหนดเท่านั้น

– Sleep Happy สามารถปฏิเสธการคืนสินค้าได้ หากผู้คืนสินค้ามิใช่บุคคลที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ

– หากสินค้าที่ส่งคืนไม่ตรงตามข้อกำหนดในการส่งคืน Sleep Happy จะส่งสินค้ากลับไปให้ลูกค้าอีกครั้ง

– โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำการคืนสินค้าจาก Sleep Happy อย่าปฏิบัติตามคำแนะนำอื่น ๆ จากผู้จัดส่ง

การคืนสินค้าเกินกำหนดระยะเวลา Sleep Happy จะส่งสินค้านั้นคืน กรณีที่ Sleep Happy ได้รับสินค้านั้นเป็นครั้งที่สอง Sleep Happy จะเก็บสินค้านั้นไว้รอการรับคืนจากผู้ส่งด้วยตนเองและจะไม่มีการคืนเงินหรือมอบส่วนลดใด ๆ หากผู้ส่งสินค้าไม่มารับคืนภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ Sleep Happy ได้รับสินค้านั้น ให้ถือว่า ผู้ส่งสินค้าสละกรรมสิทธิ์ในสินค้านั้น

เงื่อนไขในการรับคืนสินค้า
นอกจากนี้ สินค้าที่ส่งมา หากเป็นสินค้าที่ใช้แล้ว เปรอะเปื้อน สัมผัสกับฝุ่น ควัน ของเหลว ขนสัตว์ หรือไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ถือว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์ในการรับคืน

กรณีมีการส่งสินค้าผิดจากคำสั่งซื้อ หรือส่งไม่ครบถ้วนหรือได้รับความเสียหายระหว่างการขนส่ง Sleep Happy พร้อมให้ความช่วยเหลือภายใน 24 ชั่วโมงนับจากวันส่งมอบ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราที่ [email protected]

3. นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ:

Sleep Happy แนะนำให้คุณยกเลิกการสั่งซื้อภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่ทำการสั่งซื้อ หากคุณเปลี่ยนใจไม่ต้องการสินค้าที่สั่งซื้อ หากเกิน 24 ชั่วโมง นับแต่ทำการสั่งซื้อ คุณจะไม่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้

4. นโยบายการรับประกันสินค้า

การรับประกัน กระทำภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

-สินค้ามีข้อบกพร่องจากการผลิตและผ่านการใช้งานตามปกติเท่านั้น การรับประกันกระทำต่อผู้ซื้อตามที่ระบุในใบเสร็จรับเงินเท่านั้น โดยไม่สามารถโอนสิทธิการรับประกันนี้ให้แก่บุคคลอื่นได้ ค่าขนส่งสินค้าไม่อยู่ในความรับผิดของการรับประกัน

สำหรับ 1 ปีแรกนับจากวันส่งมอบ SleepHappy จะเป็นผู้พิจารณาหากต้องมีการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าเนื่องจากข้อบกพร่องในการผลิตโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

หลังจาก 1 ปีแรกนับจากวันที่ส่งมอบ SleepHappy จะเป็นผู้พิจารณาหากต้องมีการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าเนื่องจากข้อบกพร่องในการผลิตโดยมีค่าใช้จ่าย

กรณีซ่อมแซมสินค้า ผู้ซื้อต้องชำระเงินค่าซ่อมแซมสินค้าตามที่ Sleep Happy ประเมิน โดยจะแจ้งให้ทราบก่อนลงมือซ่อมแซม

กรณีเปลี่ยนสินค้า ผู้ซื้อต้องชำระเงินตามจำนวนระยะเวลาที่ใช้งานสินค้านั้น

วิธีคำนวณ นำราคาขายหารด้วยจำนวนปีของการรับประกันและคูณด้วยจำนวนปีที่สินค้าถูกใช้งาน

ตัวอย่าง ที่นอนรับประกัน 10 ปี ราคาขายปลีก 9,900 บาท มีการใช้สิทธิในการรับประกันในปีที่สาม ค่าใช้จ่ายที่ผู้ซื้อต้องชำระในการเปลี่ยนสินค้าใหม่ คือ 2,970 บาท ( 9900 หาร 10 คูณ 3 = 2,970)

Sleep Happy ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับประกันเมื่อตรวจพบสินค้าอยู่ในสภาพที่ไม่สะอาดหรือสินค้าเสียหายจากสาเหตุอื่นนอกเหนือจากความบกพร่องจากการผลิตหรือจากวัสดุในการผลิต

5. การขนส่ง

ผู้ซื้อจะต้องจ่ายค่าขนส่งทั้งหมดในช่วงระยะเวลารับประกัน

ความพร้อมของสินค้า / วัสดุที่เหมือนกัน

หากไม่มีวัสดุ หรือ สินค้ารุ่นเดียวกันกับสินค้าที่จะทำการซ่อมแซมหรือเปลี่ยน Sleep Happy ขอสงวนสิทธิ์ในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนสินค้าด้วยวัสดุอื่นหรือสินค้ารุ่นอื่นที่มีคุณภาพเท่ากัน

ส่วนประกอบภายในที่นอน ที่ถือเป็นข้อบกพร่องจากการผลิต

 • ขดลวดหรือเส้นลวดอยู่ในสภาพหลวมหรือชำรุด
 • ขดลวดหรือเส้นลวดทะลุเนื้อผ้าชิ้นใดชิ้นหนึ่ง
 • ชั้นยางพารามีความผิดปกติ มีรอยแตกหรือฉีกขาดแม้จะถูกใช้ด้วยวิธีปกติ

การรับประกันสินค้าไม่ครอบคลุมสิ่งดังต่อไปนี้

 • ผ้าในการผลิตที่นอน (รวมถึงคราบสกปรกหรือรอยไหม้)
 • มีรอยหยักหรือยุบ (น้อยกว่า3 ซม. )
 • เส้นลวดที่ใช้สร้างโครงสร้างของที่นอนมีการบิดเบี้ยวซึ่งเกิดจากการพับหรือขยับชุดที่นอน
 • ผลิตภัณฑ์เครื่องนอนทุกรูปแบบ
 • ความเสียหายเนื่องจากการใช้ความรุนแรง
  ความเสียหายทางโครงสร้างจากการใช้โครงเตียงที่ไม่เหมาะสม
 • เมื่อยางพาราในที่นอนฉีกขาด เนื่องจากการใช้งานด้วยวิธีไม่ปกติ
 • ขนาดของที่นอนแต่ละอันอาจแตกต่างกันมากถึง 2 ซม. ด้วยธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ที่สร้างด้วยมือ

เพื่อความปลอดภัย อย่าสูบบุหรี่บนที่นอน อย่าวางที่นอนไว้ใกล้เปลวไฟหรือสัมผัสกับไฟ ที่นอนนี้ไม่ได้ป้องกันเปลวไฟหรือทนไฟและสามารถติดไฟหรือเผาไหม้หากสัมผัสกับเปลวไฟ เมื่อติดไฟแล้ววัสดุภายในที่นอนบางชนิดสามารถเผาไหม้ได้อย่างรวดเร็วและปล่อยก๊าซอันตรายได้