เงื่อนไขและข้อตกลง การจัดส่งสินค้าด่วน วันถัดไป Next Day Delivery

เงื่อนไขและข้อตกลง การจัดส่งด่วน Next Day Delivery

 1. ซื้อสินค้า SleepHappy ไม่จำกัดขั้นต่ำ ก่อนเวลา 14.30 น. หากสั่งหลังจากเวลาที่กำหนด บริษัทจะจัดส่งในวันและเวลาทำการถัดไป
 2. ชำระเงินเพิ่มสำหรับสำหรับบริการส่งด่วน 300 บาท หากลูกค้าสั่งโดยชำระเงินปลาย จะต้องชำระเงินค่าส่งด่วน Next delivery ก่อน
 3. สินค้าจัดส่งภายในวัดถัดไป รอรับสินค้าที่บ้านคุณ 

*เฉพาะเขตกรุงเทพและปริมณฑล (งดจัดส่งสินค้าในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

**ในกรณีที่สั่งซื้อสินค้าวันเสาร์ และใช้บริการจัดส่งด่วน จะได้รับสินค้าวันจันทร์

**ในกรณีที่สั่งซื้อสินค้าวันอาทิตย์ และใช้บริการจัดส่งด่วน จะได้รับสินค้าวันอังคาร

 • บริการขนส่งไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 • กรณีลูกค้าปฎิเสธการรับสินค้า หรือนำจ่ายไม่สำเร็จ สินค้าถูกตีกลับมาที่บริษัท จะไม่สามารถขอรับเงินค่าบริการส่งด่วนคืนได้ และสินค้าจะถูกส่งอีกครั้งภายใน 14 วัน
 • หากบริษัทไม่สามารถนำส่งสินค้าตามกำหนดในวันถัดไป ลูกค้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับเงินคืนได้ โดยทางบริษัทจะคืนเงินลูกค้าภายในรอบบัญชีของบริษัท คือ วันที่ 10 และวันที่ 25 ของทุกเดือน

เงื่อนไขและข้อตกลง การจัดส่งภายในวัน Same Day Delivery

 1. ซื้อสินค้า SleepHappy ไม่จำกัดขั้นต่ำ ก่อนเวลา 14.30 น. หากสั่งซื้อหลังจากเวลาที่กำหนด
  บริษัทจะจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป
 2. ชำระเงินเพิ่มสำหรับค่าบริการจัดส่งสินค้าภายในวัน 700 บาท หากลูกค้าสั่งซื้อและเลือกชำระเงินแบบปลายทาง จะต้องชำระเงินค่าบริการจัดส่งสินค้าภายในวัน Same day delivery ก่อน
 3. สินค้าจัดส่งภายในวัน ลุกค้ารอรับสินค้าที่บ้านคุณลุกค้า

*บริการเฉพาะเขตกรุงเทพและปริมณฑล (งดจัดส่งสินค้าในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

**ในกรณีที่สั่งซื้อสินค้าวันหยุดนักขัตฤกษ์ และใช้บริการจัดส่งภายในวัน จะได้รับสินค้าในวันทำการถัดไป

**ในกรณีที่สั่งซื้อสินค้าวันอาทิตย์ และใช้บริการจัดส่งภายในวัน จะได้รับสินค้าวันจันทร์

 • บริการขนส่งไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 • กรณีลูกค้าปฎิเสธการรับสินค้า หรือนำจ่ายไม่สำเร็จ สินค้าถูกตีกลับมาที่บริษัท และจะไม่สามารถขอรับเงินค่าบริการส่งด่วนคืนได้ และสินค้าจะถูกจัดส่งอีกครั้งภายใน 14 วัน
 • หากบริษัทไม่สามารถนำส่งสินค้าตามกำหนด ลูกค้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับเงินคืนได้ โดยทางบริษัทจะคืนเงินลูกค้าภายในรอบบัญชีของบริษัท คือ วันที่ 10 และวันที่ 25 ของทุกเดือน